Scientific Library

Тил инсоният тамаддуни учун чексиз аҳамиятга эга бўлган энг буюк ихтиролардан бири. Тил – миллатнинг руҳи. Миллат бор экан, унинг тили ҳам яшайди.

Тил – концептуал таркибга эга мураккаб белгилар тизими.

Тилнинг базавий функциялари орасида коммуникация (мулоқот), когнитив (тафаккур), кумулятив (билимларни тўплаш ва сақлаш), номинатив (нарса ва объектларни номлаш),  эмотив-экспрессив (эмоцияни намоён қилиш, муносабат билдириш) кабиларни келтириш зарур.