"OAK talablari asosida ilmiy maqola va tezislar tayyorlash" mavzusidagi seminar